McMane, Fred. Hakeem Olajuwon. Chelsea House. 1997.